Tamel robbanasbiztos motorok

Az EX jelölés egyedülálló megjelölés, robbanásvédelem, amelyet az eszközök és védelmi rendszerek, azok alkatrészei és mennyiségei kombinálnak.

Az Európai Unió végében a biztonsági osztályban gazdag diszproporcionális mozgalomban döntés született az egyes tagállamok meglévõ értékeinek egységesítésérõl. Az egységes törvények sokkal könnyebb és nagyobb áruk áramlását tették lehetõvé az EU-országok között. Így az ún Az új megoldásról szóló irányelv, amely kulcsfontosságú megoldást jelentett a tagállamok közötti együttmûködés javítására.A robbanásveszélyes légkörök és az ezeken a területeken egy könyvre szánt eszközök esetében meg kell említeni két alapvetõ ATEX-irányelvet (a francia légkörben felderíthetõ:- az Európai Parlament és az Európai Tanács 94/9 / EU ATEX95 irányelve (1994. október 23-tól a robbanásveszélyes környezetben a könyvre szánt eszközökre, gépekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, \ t- a 99/92 / EK irányelv ATEX137 (1999.12.16., Amely szabályozza az emberek védelmére és biztonságára vonatkozó minimumkövetelményeket a robbanásveszélyes légkörben fellépõ magatartás tekintetében.Minden EX eszközt meg kell jelölni, és végig kell vizsgálni egy olyan tesztet, amely végül megszünteti a gyári hibákat. Az európai uniós irányelvek, amelyeket 2003-ban kaptunk, szigorúan meghatározták és meghatározzák az ilyen eszközök gyártási és jelölési szabályait.Az Atex problémájáról bõvebben itt olvashat.